מתווה שוד הגז לא יעבור- הפגנות בתל-אביב וברחבי הארץ

מאבק הגז ממשיך. אנחנו לא עוצרים עד ששוד הגז לא יעצור. הם מנסים להשתיק אותנו, לבלבל אותנו, לעשות לנו דה-לגיטימציה. ואנחנו מתחזקים וממשיכים. נחושים. עוצרים את שוד הגז

December 05, 2015 17:30

Sign In to be reminded of this broadcast!