די לאלימות ולאפליה - הפגנה מול ביתו של השר לבטחון פנים גלעד ארדן

לפני שדם ישפך ברחבת הר הבית ! די להתעלמות ! די למדיניות ההבלגה על חשבון בטחוננו האישי ובריאותנו ! די להפקרת אלו שכל חטאם הוא רצונם לעלות להר הבית, המקום הכי קדוש לעם היהודי !

August 29, 2015 18:15

Sign In to be reminded of this broadcast!