ביבי מגיע לועדת הכלכלה לדבר על מחטף הגז - משמרת מחאה מול הכנסת

אנחנו חיים במדינה שבה ראש הממשלה הוא גם שר החוץ, שר התקשורת, השר לשיתוף פעולה אזורי, ועכשיו גם שר הכלכלה. אנחנו חיים במדינה שבה השלטון שלנו מעדיף לפטר ולהשמיץ אנשי מקצוע במקום להקשיב להם. אנחנו חיים במדינה שבה השלטון שלנו מרכז את כל הסמכויות אצל אדם אחד, כדי לאפשר למונופול לפעול חופשי בשוק האנרגיה. זו דמוקרטיה? אנחנו לא ניתן למדינה שלנו להפוך לדיקטטורה. סעיף המחטף 52 לא יעבור. בואו להפגין.

December 08, 2015 07:30

Sign In to be reminded of this broadcast!