עוצרים את שוד הגז

שידור חי מכל מוקדי ההפגנה - תל אביב, באר שבע, קיסריה, קרית שמונה ועוד

July 04, 2015 18:00

Sign In to be reminded of this broadcast!