שידור ישיר מהר הבית בפסח

נשדר שידור ישיר מהשטח סביב העליות לרגל לכבוד חג הפסח, בהר הבית ובהתרחשויות סביבו

April 24, 2016 04:30

Sign In to be reminded of this broadcast!